Home | Ondersteuning

Ondersteuning

Je vindt hier een overzicht van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Valkenswaard. Het aanbod is ingedeeld in: Informatie en advies, Emotionele steun, Praktische hulp, Financiën en Respijtzorg.

Informatie en advies
Het is van belang om evenwicht te vinden tussen de zorg voor een ander en je eigen wensen en behoeften. Erover praten kan helpen. Dit kan individueel of in groepsverband.
Voor individuele ondersteuning kun je terecht bij:
• Huisarts en hulpverleners waarmee je al bekend bent
• Steunpunt Mantelzorg Verlicht, tel. 0880031168 
• Landelijke mantelzorglijn, tel.09002020496

Emotionele steun
Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat hun draaglast en draagkracht in evenwicht zijn. Soms heb je als mantelzorger wat extra steun nodig. Dit kan via individuele gesprekken maar ook door trainingen en cursussen.
Voor een individuele gesprek kun je een afspraak maken met een mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg Verlicht.
Daarnaast zijn er in Valkenswaard verschillend groepsbijeenkomsten die zich richten op mantelzorgers. In de agenda vind je hiervan een overzicht.

Praktische hulp
Soms is het prettig en soms is het noodzakelijk dat er ‘extra’ handen zijn om zorg te delen. Als je gewend bent voor iemand in je naaste omgeving te zorgen, kan het een hele stap zijn om hulp van buiten in te roepen. Toch kan het zinvol zijn om gebruik te maken van praktische ondersteuningsmogelijkheden. Vaak is deze hulp gericht op de zorgontvanger, maar kan het ook verlichting in de taken van de mantelzorger brengen. Sommige hulp wordt geboden door vrijwilligers, andere door betaalde beroepskrachten.

• Hulp bij het huishouden
• Hulp bij verzorging en verpleging
• Vervoer
• Hulpmiddelen
• Wonen
• Domotica
• Maaltijdvoorziening
• Hand- en spandiensten


De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal taken via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015. Hieronder vallen de hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en verplaatsingsmiddelen. Mensen kunnen met al deze ondersteuningsvragen terecht bij het Sociaal team van de Gemeente Valkenswaard. Je kunt hier terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn en inkomen. 

 

Steunpunt Mantelzorg ValkenswaardSteunpunt Mantelzorg Verlicht Valkenswaard
T: 088 0031 168
E: info@mantelzorgverlicht.nl
Antwoordnummer 10422
Postcode 5600VB Eindhoven

Bereikbaar: iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT 2024
Het Mantelzorgcompliment kan in Valkenswaard weer worden aangevraagd. Zorg je voor iemand die in Valkenswaard woont voor minstens 8 uur per week en minimaal 3 maanden? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan.

Je kunt tot uiterlijk 1 oktober 2024 het compliment aanvragen. Dit kan via de computer. Let op! Gebruik hiervoor geen telefoon of tablet.
Als je aanvraag goed is binnengekomen, ontvang je hiervan een bevestiging via de post.
NIEUW MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN

lees meer